Bán nhà có cần chữ ký của các con?

Tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp giúp:
Khi bán nhà thì có cần phải đủ chữ kí của các con ruột không? Nếu trong số các con, có người ngăn cản không cho cha mẹ bán nhà thuộc quyền sở hữu của chính cha mẹ, đâm đơn kiện thì cha mẹ có bán được căn nhà đó nữa không?

hoangnp@cvcot...

Trả lời:

- Căn nhà là tài sản chung của "cha mẹ" nên mỗi người đều có quyền định đoạt tương ứng với một phần hai giá trị căn nhà.

Theo câu hỏi thì chúng tôi hiểu là việc bán nhà này không gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: "cha mẹ" ở đây hiện nay vẫn còn sống.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: "Cá nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng hoặc sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật".

- Căn cứ Khoản 1 Điều 126 Luật nhà ở 2014 quy định: "Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác".

Chính vì vậy việc cha mẹ bán nhà thuộc sở hữu của cha mẹ thì không cần phải có sự chấp thuận (ký đồng ý bán nhà) của các con.

* Trường hợp 2: Cha mẹ ở đây hiện nay chỉ có một trong hai người còn sống.

- Căn cứ theo quy định về Thừa kế của Bộ Luật Dân sự 2005 thì khi một trong hai người "cha mẹ" chết sẽ phát sinh thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, dù trường hợp nào thì căn nhà sẽ trở thành tài sản chung của người "cha hoặc mẹ" còn sống và của những người nhận thừa kế.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2005; Khoản 1 Điều 126 Luật nhà ở 2014

Như vậy, nếu những người con được hưởng một phần giá trị căn nhà (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật) thì khi người cha hoặc mẹ muốn bán hoàn toàn căn nhà thì lúc này cần phải có sự chấp thuận của những người con ấy.

Post a Comment

Previous Post Next Post