Advertisement

Responsive Advertisement
Giới thiệu về Báo Quảng Bình

Recent posts

View all

Mua nhà ủy quyền

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Luật sư cho tôi hỏi, tôi dự định mua đất trong khu tái định cư Vĩnh Lộc, nhưn…

Read more

Tính giá bồi thường đất

Phương án bồi thường được duyệt vào cuối tháng 12-2009 nhưng đến giữa tháng 1-2010 mới chi trả thì những người bị thu hồi…

Read more
Load More
That is All