Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở sau khi đã xây nhà

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Năm 2009 tôi có một mảnh đất diện tích 300m2 đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây hàng năm nằm ở giữa khu dân cư.

Năm 2010 tôi đã xây dựng nhà ở 2 tầng giữa mảnh đất đó.

Tôi biết như thế là vi phạm pháp luật nên tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất đã làm nhà khoảng 100m2 sang đất ở có được không.

vinhtvxdmd@...

Công ty Luật ANT Lawyers trả lời:

Theo quy định hiện hành, việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở quy định tại Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể, theo điều này, tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Nếu chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Tùy quy hoạch ở từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định khác nhau về hạn mức chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở. Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không có đủ căn cứ để đưa ra tư vấn cụ thể về việc gia đình bạn có được chuyển nhượng khoảng 100m2 sang đất ở hay không.

Post a Comment

Previous Post Next Post