Thắc mắc về đất có trong sổ đỏ được cấp từ năm 1994

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi sinh ngày 4/2/1994, thời điểm năm 1994 tôi được cấp đất theo nhân khẩu gia đình và có trong bìa đỏ. Hiện tại, khi làm lại bìa đỏ, bên địa chính nói gia đình tôi thừa hơn 300m2 đất do của tôi không có.

Luật sư cho tôi hỏi, giờ tôi phải làm thế nào để giữ được diện tích đất đó. Bên địa chính làm vậy là đúng hay sai? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

honglinh94@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

‎Thời điểm hộ gia đình bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng theo quy định tại Bộ luật Dân sự 1995, Điều 116. Hộ gia đình

1- Những hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định, là chủ thể trong các quan hệ dân sự đó.

2- Những hộ gia đình mà đất ở được giao cho hộ cũng là chủ thể trong quan hệ dân sự liên quan đến đất ở đó.

Điều 118. Tài sản chung của hộ gia đình

Tài sản chung của hộ gia đình gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ.

Quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cũng là tài sản chung của hộ.

Như vậy, theo quy định trên, đất được cấp cho hộ gia đình thì thuộc quyền sở hữu chung của tất cả mọi thành viên trong hộ gia đình. Việc xác định những người có quyền đối với quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình được căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ hộ khẩu.

Nếu trước đây, gia đình bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã thì UBND xã vẫn còn lưu hồ sơ ban đầu về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn xác nhận tại UBND xã với nội dung: xác nhận các thành viên trong hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn cứ theo hồ sơ gốc còn lưu tại xã).

Nếu có tranh chấp bạn khiếu nại với UBND cấp huyện nơi cấp Giấy chứng nhận.

Post a Comment

Previous Post Next Post