Có được gia hạn hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam không?

Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, chủ sở hữu hiện tại có quyền gia hạn thêm thời gian sử dụng hoặc đăng ký lại quyền sử dụng đất cho những mục đích nông nghiệp. Tuy nhiên, quyết định này phụ thuộc vào các quy định của pháp luật địa phương và thỏa thuận giữa các bên liên quan. Điều này nhằm bảo đảm sự bền vững và phát triển của khu vực nông nghiệp.

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mảnh đất 400 m² trong đó 200 m² đất ở lâu dài và 200 m² đất trồng cây lâu năm có hạn sử dụng đến 01/01/2020.

Hiện tại tôi làm hồ sơ xin gia hạn đất trồng cây lâu năm có được không? Hồ sơ và thủ tục như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

leanhtuanqtd@...

Trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về thời hạn sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

…….

Ngoài ra, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai quy định:

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

……..

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post