Thuế, phí khi chuyển nhượng hợp đồng góp vốn

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mua 1 căn hộ và ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư. Tôi đã đóng 20% giá trị căn hộ (gần 400 triệu trong tổng giá trị 1,973 tỉ).

Song, do điều kiện gia đình thay đổi, tôi muốn chuyển nhượng lại căn hộ cho một người khác.

Tôi rất mong được tư vấn để biết phí chuyển nhượng được tính như thế nào và bao gồm những phí gì?

Với số tiền tôi đã nộp, chuyển nhượng ngang giá cho người mua thì tôi sẽ phải nộp là bao nhiêu?

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

sonngt2001@....

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng, khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để cơ quan công chứng chứng nhận. Bạn (hoặc bạn thỏa thuận với người mua để người mua chi trả hoặc cả hai cùng chi trả) chi phí công chứng cho việc công chứng giao dịch trên. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2012/TTLT-BTP-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp thì tùy vào giá trị hợp đồng mà mức thu phí công chứng được tính như sau:

Số TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Trên 10 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) thì khi chuyển nhượng bất động sản, bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau. Theo Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 25%

Trường hợp người nộp thuế không có chứng từ hợp pháp xác định liên quan của hoạt động chuyển nhượng bất động sản làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Giá chuyển nhượng

×

Thuế suất 2%

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu nhà ở được xác định bằng giá bán trừ (-) giá mua và các chi phí hợp lý liên quan.
  • Giá bán là giá thực tế chuyển nhượng được xác định theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp giá chuyển nhượng nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.
  • Giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Chi phí hợp lý liên quan được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bao gồm: Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng nhà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách; Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà; Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

Như vậy, khi bạn chuyển nhượng ngang giá, tức không có phát sinh thu nhập và bạn có đầy đủ chứng từ chứng minh giá vốn thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Post a Comment

Previous Post Next Post