Đất không có sổ đỏ có được đền bù?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Năm 2009, anh em tôi ở Nghệ An vào Bình Dương học tập và làm việc. Hiện nay, chúng tôi muốn mua đất để làm nhà và cũng đã tìm được một lô đất nhỏ có nhà được xây dựng trên đất đó nhưng đất đó chưa có sổ đỏ. Tôi mua nhà chỉ có giấy tờ viết tay. Vậy nếu mua lô đất đó mà sau này bị giải toả thì chúng tôi có được đền bù không? Mong luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

huubinh@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Căn cứ Điều 11 Nghị định 69/2009/NĐ-CP và Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, đối với trường hợp của bạn, bạn được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nếu lô đất bạn mua có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP dưới đây, đồng thời, bạn có văn bản chuyển nhượng về quyền sử dụng đất có chữ ký đầy đủ của các bên liên quan và được UBND xã/phường xác nhận là đất không bị tranh chấp. Nếu không đáp ứng điều kiện trên thì bạn không được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP gồm:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Như vậy, bạn cần kiểm tra, nếu Chủ đất có một trong những giấy tờ trên thì bạn cần phải yêu cầu Chủ đất giao giấy tờ đó cho bạn khi bạn mua lô đất.

CafeLand kết hợp công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post