Thuế đất ở Cần Giờ

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Kính gửi ban biên tập CafeLand! Tôi có điều thắc mắc muốn hỏi BBT. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ BBT.

Hiện tại tôi có thửa đất 500m2 ( đã lên thổ cư 300m2) thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Khánh. Năm ngoái (2011) tôi xuống huyện Cần Giờ xin được đóng tiền thuế, nhưng cán bộ thuế Cần Giờ trả lời là đang chờ Luật Thuế mới, nên chưa cho tôi đóng.

Cách đây mấy ngày, cán bộ thuế bên đó nói với tôi thửa đất của em áp dụng mức thuế mới thành tiền là 91 triệu đồng, mấy ngày sau gọi lại báo cho tôi còn 49 triệu đồng, ít ngày sau lại báo lại còn 35 triệu đồng.

Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ chắc do tính nhầm nên từ 91 triệu xuống còn 49 triệu, nhưng sau đó lại báo còn 35 triệu đồng. Đã là Thuế thì bao nhiêu tôi cũng phải đóng dù có thể là sẽ rất khó khăn,nhưng tôi nghi ngờ có điều gì không ổn ở đây. Và để làm việc được trực tiếp với cán bộ thuế Cần Giờ, tôi muốn hỏi BBT về các mức giá áp vào thuế Cần Giờ, cụ thể là bao nhiêu. Các khung giá như thế nào? và cách tính ra sao?

quynhngaht_1982@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Theo quy định của Điều 1 Quyết định số 64/2004/QĐ-UB của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2001 quy định về hạn mức đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đối với Huyện Cần Giờ thì hạn mức đất ở không quá 300m2.

Như vậy, theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 7 năm 2012 quyết định về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi đó nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất đối với 200m2 đất (là phần vượt quá hạn mức) còn lại thì bạn phải đóng thuế đất theo trường hợp chuyển mục đích sử dụng với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo khu vụ huyện Cần Giờ là 3,5 lần giá đất do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố hàng năm.

Tuy nhiên cũng theo Quyết định số 28 trên, Khoản 3 Điều 2 về hệ số điều chỉnh giá đất có quy định:

“3. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chi Cục Thuế quận - huyện xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích vượt hạn mức như sau:

a) Đối với vị trí đất mặt tiền đường (đường có tên trong Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm): áp dụng giá đất quy định tại Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Đối với vị trí đất trong hẻm (không mặt tiền đường): Căn cứ cấp hẻm, vị trí hẻm tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố để xác định giá đất vị trí đất trong hẻm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; các trường hợp khác chưa được quy định tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố thì giao Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo quy định.”

Như vậy, cũng với cùng địa bàn, nhưng có thể số tiến đóng sẽ phải khác nhau, vì còn phải căn cứ xem vị trí thửa đất là mặt đường hay trong hẻm.

Cũng theo Quyết định số 28 trên, còn có quy định như sau:

“Điều 5. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc thì các Sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để Sở nghiên cứu, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.”

Như vậy, nếu quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc thì các Sở, ngành theo quy định Điều 5 thì có thể căn cứ vào tình huống cụ thể để quyết định. Vậy, trường hợp của bạn nên đợi quyết định thông báo về việc đóng thuế, khi đó bạn mới có thể xác định chính xác số tiền phải đóng; nếu có thắc mắc bạn có thể hỏi trực tiếp để họ giải thích giúp bạn.

Đối với bảng giá đất của Huyện Cần Giờ thì bạn có xem bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoặc theo địa chỉ link của sau để xem về bảng giá đất của 24 quận/huyện của TP.HCM:

https://cafeland.vn/kien-thuc/bang-gia-dat/

Post a Comment

Previous Post Next Post