Thủ tục đóng thuế khi mua lại đất tái định cư

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi muốn mua một lô đất tái định cư của một người khác. Lô đất này được nhà nước cho nợ thuế 5 năm.

Xin chỉ giúp cách làm thủ tục để tôi trả phần thuế thay cho người bán trong vòng 5 năm và thủ tục để sang tên cho tôi sau khi hoàn thành việc trả nợ thuế. Còn phần chênh lệch của việc bán lô đất hai bên đã có thỏa thuận riêng (trả riêng 80 triệu đồng).

Xin chân thành cảm ơn!

nghiant10@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Mục IIa Phần D, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 hướng dẫn Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011) thì hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Căn cứ vào quy định này, chủ đất (người bán) không thể chuyển nhượng lô đất tái định cư cho bạn khi lô đất này chưa được hoàn tất nghĩa vụ trả tiền nợ thuế (tiền sử dụng đất) cho Nhà nước. Lưu ý: Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, chủ đất có thể ủy quyền cho bạn được quyền quản lý, sử dụng lô đất tái định cư trong một thời hạn nhất định; nộp tiền nợ thuế (tiền sử dụng đất) thay cho chủ đất. Việc ủy quyền nêu trên cần được lập thành văn bản tại Phòng/Văn phòng công chứng. Sau khi lô đất tái định cư đã được hoàn tất nghĩa vụ trả nợ thuế (tiền sử dụng đất) cho Nhà nước, các bên sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng/Văn phòng công chứng hoặc UBND xã nơi có lô đất tái định cư.

Post a Comment

Previous Post Next Post