Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất thổ cư

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Hiện tại, tôi có một miếng đất diện tích 500m2 tại Đức Lập Hạ, Long An. Tình trạng đất là đất trồng lúa.

Nếu bây giờ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng mảnh đất này thành đất thổ cư thì có được hay không, diện tích được chuyển là bao nhiêu? Chi phí chuyển đổi là bao nhiêu một mét vuông?.

Rất mong nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn!

tranhuyentrang61@...

Công ty Luật ANT Lawyers trả lời:

- Căn cứ để bạn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57 “Chuyển mục đích sử dụng đất” của Luật đất đai năm 2013

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

- Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về “Thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất”:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí chuyển đổi cụ thể phụ thuộc vào giá đất tại địa phương, do đó bạn có thể liên lạc với Ủy ban nhân dân địa phương để có thêm thông tin chi tiết.

- Về vấn đề diện tích, Luật đất đai hiện hành không quy định khống chế diện tích tối thiểu để được chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải xem xét trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung của khu dân cư và phải đảm bảo các yếu tố hạ tầng như đường sá, công trình cấp thoát nước, điện...

Post a Comment

Previous Post Next Post