Đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà cho người thu nhập thấp

Hỏi: Hiện nay thành phố có thông báo bán nhà cho những người có thu nhập thấp. Là người dân tôi muốn tìm hiểu về đối tượng, điều kiện để được mua nhà cho người thu nhập thấp như thế nào?

Trần Sơn (Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời : Căn cứ theo Thông tư 36/2009 của Bộ xây dựng và quyết định 34/2010 của UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn, qui định về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Đối với hộ gia đình có ít nhất 1 người hoặc cá nhân (đối với trường hợp là hộ độc thân) thuộc đối tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp đã nghỉ chế độ theo quy định).

- Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động tự do, kinh doanh cá thể đảm bảo có thu nhập thấp để thanh toán tiền mua. Theo đó cần có một số điều kiện như

1. Là người chưa có nhà ở.

2. Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc có nhà ở đảm bảo đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai nhưng có nhà ở là căn hộ chung cư. Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người hoặc diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở; Chưa được Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Chưa được thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa; Chưa được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.

5. Có mức thu nhập hàng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ls Trương văn An

Post a Comment

Previous Post Next Post