Hỏi về sổ đỏ - CafeLand.Vn

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Năm 1996 tôi mua một thửa đất, trên thửa đất đó có một căn nhà cấp 4, diện tich đất còn lại trồng hoa màu. Khi mua chỉ có giấy viết tay với nhiều người làm chứng và ghi là đất ở lâu dài .

ennhoxinh142@...

Năm 1999 địa chính đi đo lại và ghi là đất nông nghiệp, thời điểm đó gia đình tôi vẫn ở trên đất đó, thửa đất này ghi tên tôi .

Xin hỏi, đất trên có được công nhận là đất ở không, bây giờ tôi muốn làm bìa đỏ thì thủ tục như thế nào. Hồ sơ nộp ở xã họ nói không làm được bìa đỏ, nhưng trong bản đồ địa chính có tên tôi, nếu tôi muốn làm ở phòng tài nguyên môi trường có được không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định nêu tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đất của bạn thuộc trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất.

Để đất của bạn được công nhận là đất ở thì bạn phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký sử dụng đất/phòng tài nguyên môi trường cấp quận/huyên nơi có đất. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và nhu cầu sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định cho phép hoặc không cho phép bạn chuyển mục đích sử dụng đất.

CafeLand kêt hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post