Nợ tiền sử dụng đất có được lấy sổ đỏ ?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có 130m2 đất ở mang tên bố tôi. Tôi được thông báo lấy sổ đỏ từ 2 năm trước nhưng tôi vẫn chưa lấy vì không có tiền để nộp.

Hiện nay tôi muốn lấy về nhưng vẫn nợ tiền nhà nước thì có được có lấy được ko? Nếu lấy được bố tôi muốn sang tên sổ đỏ cho tôi luôn theo hình thức bố cho con thì có được không?

Kính mong CafeLand trả lời giúp tôi. Tôi xin cám ơn !

hghanh73@gmail.com

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cha bạn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính gồm lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và tiền phạt do chậm nộp trừ trường hợp việc chậm nộp là do gặp sự kiện bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…).

Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định 120/2010/NĐ-CP và Điều 106 Luật Quản lý thuế thì trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất bị phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp, trừ trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định. Và thời hiệu xử phạt này là 05 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện, theo đó thì trường hợp của bạn vẫn còn thời hiệu xử lý vi phạm.

Đối với trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất, khi thanh toán nợ, bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 05 năm; sau 05 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 thì hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ, do đó cha bạn phải nộp đủ tiền sử dụng đất mới có thể là thủ tục sang tên cho bạn được.

Post a Comment

Previous Post Next Post