Phải làm gì khi bị thất hứa được cấp đất?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Cách đây 4 năm gia đình tôi đã hiến một mảnh đất cho chính quyền địa phương để làm đường. Đất mà tôi hiến là đất thổ cư.

Tại thời điểm đó, chính quyền cũng đã hứa sẽ cấp cho gia đình tôi một mảnh đất ở tương đương để sử dụng. Sau khi tôi giao đất thì phía chính quyền cũng đã có quyết định cấp đất cho tôi. Tuy vậy họ đã thất hứa, giao cho tôi mảnh đất nơi khác như đã thỏa thuận ban đầu và đất này là đất chuyên dùng không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì bị thất hứa nên giờ tôi yêu cầu phải trả lại đất, không hiến nữa nhưng không thể lấy lại. Vậy trường hượp này tôi phải làm sao? Có lấy lại được đất hay không?

nguyenthanh@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Hiện nay, nhiều địa phương đang có phong trào hiến đất để làm đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Hiến đất là nghĩa cử cao đẹp “mình vì mọi người”, là hành động tự nguyện; vì vậy, không có quy định của pháp luật buộc phải “hiến đất”. Hiến tặng đất trong trường hợp này là việc người sử dụng đất tặng cho đất trên cơ sở tự nguyện để phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư.

Trường hợp của bạn việc hiến đất xảy ra cách đây 4 năm, sẽ áp dụng Luật Đất Đai 2003 giải quyết. Căn cứ pháp luật theo điều 38 khoản 8 Luật Đất Đai 2003: Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Theo điều 43 Luật Đất Đai 2003: Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường.

Điều 43**. Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường

1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này;

Mặt khác theo Quyết định 800/2010/ QĐ – TTg sửa đổi bổ sung Quyết định 695/QĐ- TTg về cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020

d) Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Post a Comment

Previous Post Next Post