Thủ tục cho, tặng quyền sử dụng đất ở, nhà ở

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có mảnh đất và ngôi nhà là đất giãn dân cấp năm 1987, đã đăng ký nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCN quyền sử dụng.

Hiện tại bố tôi muốn cho tôi mảnh đất và ngôi nhà 2 anh em tôi đang ở.Cho tôi hỏi tôi muốn làm thủ tục sang tên thì làm như thế nào. Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

hoangvt09@...

Luật sư Lê Thị Phương Uyên - Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Điều 168, Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì việc tặng cho mảnh đất của gia đình ông Hoàng phải được thực hiện sau khi có Giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, và trong thời hạn sử dụng đất:

Do đó, để thực hiện thủ tục sang tên thì gia đình ông Hoàng phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau khi gia đình ông Hoàng đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục sang tên như sau:

1. Công chứng/chứng thực Văn bản tặng cho đất, tài sản gắn liền với đất:

Văn bản tặng cho đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện thông qua hình thức Hợp đồng tặng cho hoặc Giấy cho tặng được chứng thực tại Ủy ban nhân cấp xã hoặc văn phòng công chứng nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định pháp luật thì:

+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (trong trường hợp tặng cho từ bố sang con thì không thuộc diện thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và được miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp tặng cho nhà, đất lần đầu).

+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Post a Comment

Previous Post Next Post