Quy định về xử phạt khi vi phạm an toàn PCCC

Quy định xử phạt khi vi phạm về Phòng Cháy chữa cháy (PCCC) có ý bảo đảm an toàn và đảm bảo đời sống của cộng đồng. Các vi phạm như thiếu hiệu lực báo cháy, chời nắp cụm tiếp dẫn quỳ, sử dụng thiết bị PCCC không đúng quy định sẽ bị xử phạt đồng thời nhằm cảnh báo và khuyến nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCCC.

Xin hỏi, khi vi phạm các quy định về PCCC thì bị xử phạt như thế nào?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, cho biết nếu đưa vào sử dụng công trình chưa được nghiệm thu về PCCC là hành vi bị cấm theo luật PCCC và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Với hành vi không có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình thi công, xây dựng công trình sẽ bị phạt tiền từ 3 – 5 trăm nghìn đồng. Phạt tiền từ 0,5 – 1 triệu đồng đối với hành vi không thiết kế hệ thống PCCC đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế về PCCC.

- Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào sử dụng không đảm bảo một trong các điều kiện về an toàn PCCC đối với công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC.

- Phạt tiền từ 8 – 15 triệu đồng đối với một trong những hành vi thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định.

- Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt; chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt.

- Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Nếu hành vi vi phạm quy định về PCCC gây thiệt hại làm chết người, gây tổn hại cho sức khỏe 1 người mà tỷ lệ thương tích từ 61%, gây thiệt hại về tài sản từ 100 - dưới 500 triệu đồng trở lên mức phạt tù từ 2 - 5 năm hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp làm chết 2 người; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương từ 122 – 200% hoặc làm thiệt hại tài sản từ 500 – dưới 1.500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 – 8 năm. Phạt tù từ 7 – 12 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết 3 người trở lên, gây tổn hại sức khỏe cho 3 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 201% trở lên.

Ngoài ra, người vi phạm quy định PCCC còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Post a Comment

Previous Post Next Post