Hỏi về quyền khiếu nại bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Hỏi về việc khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Mô tả ngắn gọn trong 300 ký tự: Bài viết này đề cập đến việc khiếu nại bồi thường và hỗ trợ tái định cư với mục đích giải quyết tranh chấp và đem lại sự ổn định cho những người bị ảnh hưởng. Bài viết sẽ trình bày các quyền và quy trình khiếu nại, cùng với hỗ trợ tái định cư để giúp người dân có được sự bồi thường công bằng và tái định cư an toàn.

Lúc cha tôi còn sống thì phần đất gia đình tôi được bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sau khi cha mất, chúng tôi không đồng ý về bồi thường của doanh nghiệp.

Cha tôi có 6 người con, chúng tôi muốn làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, nhưng hiện có 1 người đi làm xa, không có nhu cầu khiếu kiện, thì 5 người còn lại có đủ pháp lý để khiếu kiện không? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

Anh Vũ (Long An)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật Khiếu nại quy định: “Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại”;

Điểm b khoản 2 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất."

Theo quy định trên, gia đình bạn muốn thực hiện quyền khởi kiện thì phải có sự nhất trí ủy quyền của 06 thành viên trong gia đình mới đủ điều kiện cho người được ủy quyền thực hiện khởi kiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post