Hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với công chức Nhà nước

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi là công chức nhà nước muốn mua nhà ở xã hội. Bên bán yêu cầu cần xác nhận tình trạng nhà ở của UBND phường nơi tôi ở, nhưng tôi được biết theo Thông tư 07/2013/TT-BXD thì đối tượng công chức Nhà nước chỉ cần xác nhận tình trạng nhà ở của cơ quan nơi làm việc là đủ (vì khi ra UBND phường họ bảo không có thẩm quyền ký cho tôi là tôi chưa có sở hữu nhà).

Cho hỏi hồ sơ của tôi đã đúng chưa? Làm sao để được xét vốn vay ngân hàng? Xin cảm ơn.

manhduc.dvt@..

Trả lời:

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành xin trả lời bạn như sau:

- Hồ sơ của bạn phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở (Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư 07/2013/TT-BXD)

- Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội:

1. Hồ sơ pháp lý:

- Giấy CMND/chứng minh sĩ quan QĐNDVN/hộ chiếu còn hiệu lực, sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú dài hạn (nếu có) của khách hàng vay và vợ/chồng khách hàng vay (nếu có). Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên (Giấy xác nhận của đã đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên không cần liên tục.)

- Giấy ĐK kết hôn (bản sao y) hoặc xác nhận độc thân (bản chính).

2. Hồ sơ vay vốn:

- Giấy đề nghị vay vốn

- Hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ: (bản chính hoặc sao y)

+ Hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm/tăng lương… và các giấy tờ khác (nếu có).

+ Đối với trường hợp khách hàng nhận lương qua tài khoản: Sao kê tài khoản nhận lương của khách hàng (tối thiểu 6 tháng gần nhất trở lên); Đối với trường hợp khách hàng là Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhận lương bằng tiền mặt hoặc làm việc trong các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân nhận lương bằng tiền mặt: xác nhận thu nhập 6 tháng gần nhất của đơn vị công tác(xác nhận rõ thu nhập hàng tháng). Đối với khách hàng không thuộc các trường hợp trên: quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm gần nhất và xác nhận thu nhập 6 tháng gần nhất của đơn vị công tác (xác nhận thu nhập rõ hàng tháng)

+ Nguồn thu nhập hợp pháp khác

- Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn:

+ Hợp đồng mua bán nhà ở (bản photo có đóng dấu treo của chủ đầu tư)

+ Giấy tờ chứng minh các khoản thanh toán đã thực hiện; (bản photo có đóng dấu treo của chủ đầu tư)

+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Post a Comment

Previous Post Next Post