Câu hỏi liên quan đến việc giao đất để xây nhà vào năm 1996

Năm 1996, việc giao đất để xây dựng nhà gặp không ít thắc mắc. Theo quy định, việc này cần phải thông qua số đỏ và thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trong thực tế, việc giao đất không phải lúc nào cũng đảm bảo đúng theo quy định này. Điều này gây ra nhiều bất cập và tranh chấp, khiến người dân gặp khó khăn trong việc sở hữu đất để xây nhà.

Năm 1996 gia đình tôi được UBND xã giao đất để làm nhà ở, nhưng do điều kiện nên chưa làm nhà ở. Nay tôi xin cấp giấy CNQSD đất ở thì Phòng TNMT huyện cho rằng chỉ được cấp theo hiện trạng đất trồng cây hàng năm vì trên đất chưa có nhà ở. 

Lý do: căn cứ Điểm b,khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT? Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định 01/2017 bổ sung khoản 6 Điều 23 nghị định 43/2014 thì được cấp. Xin hỏi, Phòng TNMT huyện giải quyết hồ sơ đúng không?

Hình minh họa

Trần Quốc Vĩ (Quảng Bình)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, theo phản ánh thì gia đình của công dân được UBND xã giao đất để làm nhà ở vào năm 1996, là thời điểm thực hiện Luật Đất đai năm 1993. Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đất đai năm 1993 thì:

“3- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo quy định sau đây:

a) Từ 1 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị và từ 2 ha trở xuống đối với đất trống, đồi núi trọc cho mỗi công trình không thuộc các trường hợp quy định tại mục b khoản 3 Điều này;

b) Từ 3 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị; từ 5 ha trở xuống đối với đất trống, đồi núi trọc cho mỗi công trình đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu, đường dẫn khí, đường điện, đê điều và từ 10 ha trở xuống đối với đất trống, đồi núi trọc cho mỗi công trình xây dựng hồ chứa nước;

c) Giao đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng để hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở; đất chuyên dùng này để sử dụng vào mục đích chuyên dùng khác hoặc để làm nhà ở; đất đô thị theo định mức do Chính phủ quy định;

…”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp gia đình công dân được UBND xã giao đất để làm nhà ở vào năm 1996 thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất không đúng thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 19 Điều 2 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP), khoản 2 Điều 18 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thông tin đến bạn đọc tham khảo. Bạn đọc có thể liên hệ với UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post