Tiến trình thanh toán khi mua căn hộ chung cư trả góp

Tiến độ thanh toán tiền khi mua căn hộ chung cư trả góp thường được chia thành các đợt. Bạn sẽ cần đóng một số tiền đặt cọc ban đầu, sau đó thanh toán tỷ lệ phần trăm cố định trong mỗi đợt. Thông thường, việc thanh toán sẽ kéo dài trong suốt quá trình xây dựng dự án. Tùy thuộc vào chính sách của từng nhà phát triển, bạn có thể chọn để trả góp qua ngân hàng hoặc trực tiếp với chủ đầu tư.

Vợ chồng tôi dự định mua căn hộ chung cư trực tiếp từ chủ đầu tư với hình thức trả góp (thanh toán tiền theo tiến độ xây dựng của dự án).

Vậy luật sư cho hỏi, tiến độ thanh toán tiền khi mua căn hộ chung cư hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Trường hợp chủ đầu tư thu tiền của khách hàng không đúng tiến độ thì có bị xử phạt hay không? (Đức Xuân)

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo khoản 1 Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

Thứ hai, căn cứ điểm đ khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/01/2022, đối với trường hợp Chủ đầu tư thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP chỉ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng).

Căn cứ điểm i khoản 6 Điều 58 Nghị định 16/2022, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu tiền bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ dự án hoặc buộc hoàn trả lại bên mua phần giá trị hợp đồng thu vượt.

Post a Comment

Previous Post Next Post