Thay đổi địa chỉ: Thủ tục cập nhật thông tin trên sổ đỏ.

Thủ tục thay đổi thông tin trên sổ đỏ khi có sự thay đổi địa chỉ là quá trình phải được tiến hành khi bạn chuyển đến một địa điểm mới. Để thực hiện thay đổi này, bạn cần đến sở đất đai/trung tâm quản lý đất đai địa phương và nộp đơn yêu cầu thay đổi địa chỉ cùng với các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân và sổ đỏ gốc. Quy trình này nhằm bảo đảm thông tin trên sổ đỏ được cập nhật và chính xác theo địa chỉ mới của bạn.

Gia đình tôi có thửa đất ở 202m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996, thuộc tỉnh Sông Bé quản lý, đến nay vẫn chưa chuyển đổi sang tỉnh Bình Dương.

Xin hỏi, giờ tôi muốn chuyển sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tỉnh Bình Dương quản lý thì hồ sơ, thủ tục thế nào? Xin cảm ơn.

Hoàng Phương (Bình Dương)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, vấn đề này thuộc trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do có thay đổi về địa chỉ của người sử dụng đất.

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có điểm chung là ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Trường hợp, nếu chủ sở hữu sổ đỏ thay đổi nơi thường trú, khác với địa chỉ thường trú ghi trên sổ đỏ có thể sửa đổi thông tin nếu có nhu cầu.

Cụ thể, theo Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất”.

Như vậy, khi thay đổi địa chỉ dẫn tới địa chỉ thường trú hiện tại khác với địa chỉ thường trú trên sổ đỏ đã cấp thì việc thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ được thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất mà không bắt buộc phải thay đổi thông tin.

Trình tự, thủ tục tiến hành

Theo khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc thay đổi địa chỉ (bản sao sổ hộ khẩu).

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu hoặc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trao kết quả

Thời hạn thực hiện: Do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời hạn trên không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post