Nhà đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp?

Trả lời câu hỏi về nhà đất chưa có sổ đỏ và sổ hồng vậy có đủ điều kiện để vay vốn của bạn đọc Tùng Lâm, ý kiến của luật sư như sau.

tunglam@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

Theo Luật Đất Đai 2013, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Luật Đất Đai 2013, Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Căn cứ theo quy định trên, bạn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chưa đủ điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post