Hà Nội: Quá trình cấp và đổi sổ đỏ chỉ trong vòng 7 ngày làm việc.

Hà Nội: Thời gian cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc - Đây là chính sách mới nhằm nâng cao hiện trạng giao dịch bất động sản. Dự kiến, việc giảm thời gian cấp đổi sổ đỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi mua bán, chuyển nhượng, hay thế chấp nhà đất. Qua đó, quá trình giao dịch sẽ được thực hiện nhanh chóng và minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) trong 7 ngày làm việc, theo quyết định mới ban hành của UBND TP Hà Nội.

Hình minh họa

UBND TP Hà Nội mới ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Theo đó:

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, TP

- Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong 15 ngày. Trường hợp phải trình UBND thành phố, thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc.

- Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 15 ngày.

- Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai trong vòng 60 ngày.

- Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian 15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

- Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong 8 ngày làm việc.

- Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 15 ngày làm việc.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu trong 08 ngày làm việc.

- Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-Thời hạn giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc.

- Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên: thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính: thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trong 10 ngày làm việc.

- Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất trong 15 ngày làm việc

- Thời hạn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong 7 ngày làm việc.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, áp dụng đối với cá nhân

- Thời hạn giải quyết đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong 20 ngày làm việc.

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng lần đầu trong 20 ngày làm việc.

- Giải quyết tranh chấp đất đai trong 45 ngày làm việc.

- Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân, thời gian 15 ngày.

- Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp trong 10 ngày làm việc

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) trong 30 ngày làm việc.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân

- Thời hạn giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai trong 45 ngày làm việc.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại quyết định này trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post